Фирма ГЕОДЕЗИЯ 97 ЕООД

предлага 20% отстъпка от цените на всички видове геодезически работи. Извършваме геодезическо заснимане на сгради и съоръжения и нанасянето им в кадастралната карта или картата на възстановена собственост. Трасиране на имоти, теренно-ситуационни заснимания с прецизни двучестотни gps приемници, което определя бързината и качеството.

Виж Още