Услуги

Извършвани Дейности

● Кадастър
● Геодезия
● Изработване на ПУП
● Проектиране
● Геодезически услуги
● Прецизни GPS измервания


 

 Схеми